KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK

Kıyamet Alametleri Konulu Haber
 
 
Kıyamet ne zaman kopacak? Herkesin merak ettiği, ama cevabını sadece Allah’ın bildiği bir soru…
Kıyametin ne zaman kopacağı tam olarak bilinmese de alametleri Kuran’da belirtilmiştir.
Kıyamet’in büyük ve küçük alametleri vardır. Küçük alametlerinin çoğunun gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Ama önce KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİne bir bakalım;
 
1- MEHDİ GELECEK
Babası Abdullah, annesi Âmine'dir. Mehdî'nin başı hizâsında bir bulut olacak, buluttan bir melek "Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diyecektir.

Bütün kıyamet alametleri! 3
 
 
 
 
 
2- DECCAL GELECEK

Deccâl yalancı bir kişidir. İslam dinini kötülüğe sevk etmek isteyecektir. Tanrı olduğunu söyleyecektir. Onun Tanrı olduğuna inananın îmânı gidecektir.
Deccal'in sağ gözü kördür. İki gözünün ortasında “kafir” yazmaktadır. Çocuğu yoktur. Medine’ye ve Mekke’ye giremez. Ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacak bu süre zarfında bazı olağanüstü olaylar gösterecektir.
Daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği hadislerde belirtilmiştir.

 
3- HAZRETİ İSA GÖKTEN İNECEK
Kıyâmet kopmadan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek, Hıristiyanları İslâm'a davet edecek, Deccâl'i öldürecektir.

 
4- DABBET-ÜL ARZ ÇIKACAK
Kıyâmet'ten önce çıkacağı bildirilen yaratıktırtır. Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir. Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır. Biri şöyle: “Dâbbet-ül-arz, mü'mine âsa ile dokunur, alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır. Kâfire vurunca, "Cehennemlik" diye yazılır, yüzü simsiyah olur”

 
5- YE'CÜC VE ME’CÜC ÇIKACAK

Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak "yeryüzünde bozgunculuk yapacak" olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur. Hz. ZülKarneyn'in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak, kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir. Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu zikredilir

 
6- DUHAN ÇIKACAKTIR
Duman anlamına gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden biridir. Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak, mü'minler nezleye tutulmuş gibi, kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.



7- GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAKTIR
Kıyametin en önemli göstergesi güneşin batıdan doğacak olmasıdır. Güneşin batıdan doğduğunu görüp kıyametin kopacağını anlayan insanlar topluca iman edecektir. Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.

 
8- ATEŞ ÇIKACAKTIR

Hicaz’dan çıkacak olan büyük bir ateş insanları önüne katarak sürecek. Öyle güçlü bir ateş olacak ki, ta Basra’daki develerin boynu aydınlanacak.

 
9- YER ÇÖKECEK
Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet'in büyük alametlerindendir

 
10- KA’BE YIKILACAK

Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp, başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş taş üstünde kalmaz. Apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır. Madden böyle virân olduğu gibi ma'nen de, virân olur.

Bütün kıyamet alametleri! 12

 
KIYAMETİN KÜÇÜK ALAMETLERİ İSE ŞÖYLE;

Fırat nehrinin suları çekilecek, nehir yatağından altın çıkacak!

Bütün kıyamet alametleri! 13
 
İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

Bütün kıyamet alametleri! 14
 
Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

Bütün kıyamet alametleri! 15
 
Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.

Bütün kıyamet alametleri! 16
 
Adam öldürme olayları ve fitne artacak.

Bütün kıyamet alametleri! 17
 
Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

Bütün kıyamet alametleri! 18
 
Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.

Bütün kıyamet alametleri! 19
 
Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.

Bütün kıyamet alametleri! 20
 
Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.

Bütün kıyamet alametleri! 21
 
Zina açıkça işlenir hale gelecek.

Bütün kıyamet alametleri! 22
 
Kötülük ve fuhuş yayılacak.

Bütün kıyamet alametleri! 23
 
Açıklık yayılacak, hayâsızlık çoğalacak.

Bütün kıyamet alametleri! 24
 
İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek.

Bütün kıyamet alametleri! 25
 
Allah Allah diyecek kimse kalmayacak.

Bütün kıyamet alametleri! 26
 
Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.

Bütün kıyamet alametleri! 27
 
Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek

Bütün kıyamet alametleri! 28
 
Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.

Bütün kıyamet alametleri! 29
 
Sadece din dışı ilimler öğrenilecek.

Bütün kıyamet alametleri! 30
 
Kur'ân'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

Bütün kıyamet alametleri! 31
 
Namaz kılınmayacak.

Bütün kıyamet alametleri! 32
 
Emanete riayet edilmeyecek.

Bütün kıyamet alametleri! 33
 
Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.

Bütün kıyamet alametleri! 34
 
Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.

Bütün kıyamet alametleri! 35
 
Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.

Bütün kıyamet alametleri! 36
 
Yöneticiler insanlara zulmedecek.

Bütün kıyamet alametleri! 37
 
Liderliğe elverişli kimseler azalacak.

Bütün kıyamet alametleri! 38
 
Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.

Bütün kıyamet alametleri! 39
 
Fâsıklar toplumun efendisi haline gelecek.

Bütün kıyamet alametleri! 40
 
Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak

Bütün kıyamet alametleri! 41
 
Ticareti dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.

Bütün kıyamet alametleri! 42
 
Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.

Bütün kıyamet alametleri! 43
Yıldız falına inanılacak.

Bütün kıyamet alametleri! 44
 
Ani ölümler çoğalacak.

Bütün kıyamet alametleri! 45
 
Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.

Bütün kıyamet alametleri! 46
 
Akrabalık bağı kesilecek!

Bütün kıyamet alametleri! 47
 
Kitapların sayısı artacak.
Bütün kıyamet alametleri! 48
 
Gasp olayları çoğalacak...